Hội nghị vật liệu xây dựng năm 2017

Dec 25 '17

Hội nghị vật liệu xây dựng năm 2017

Hội nghị về vật liệu xây dựng năm 2017, dự kiến xoay quanh các nội dung chính:

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 8646/VPCP-KTN, ngày 12/12/2017, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017. Dự kiến tham dự Hội nghị có Bộ Khoa học Công nghệ, Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Viện Vật liệu xây dựng, Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam và một số doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

– Báo cáo chung về vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên toàn quốc;

– Triển khai Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng;

– Kết quả thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung theo Quyết định số 567/QĐ-TTg;

– Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm của Bộ Xây dựng về phát triển vật liệu  không nung và sử dụng tro, xỉ, thạh cao của các nhà máy nhiệt điện làm vật liệu (Vụ Khoa học Công nghệ);

– Giới thiệu Quy hoạch Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu xây dựng;

– Kết quả nghiên cứu về vật liệu xây dựng dùng cho các công trình xây dựng ven biển và Hải đảo;

– Các chủng loại vật liệu xây dựng mới;

– Các giải pháp thi công khi ứng dụng vật liệu xây dựng mới;

– Công bố Định mức vật liệu xây không nung;

Hội nghị vật liệu xây dựng năm 2017

Hội nghị vật liệu xây dựng năm 2017

– Hiệu quả kinh tế trong đầu tư xây dựng từ giải pháp đẩy mạnh sử dụng vật liệu  sản xuất tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón;

– Giới thiệu các Chương trình Khoa học Công nghệ

– Một số kết quả nổi bật triển khai thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam;

– Tình hình thực hiện Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung tại Việt Nam”;

– Tham luận của các Bộ, ban, ngành TW;

Vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ đổi mới, bài học và những giải pháp thúc đẩy sản xuất sạch, sản phẩm thân thiện với môi trường;

– Tham luận của các địa phương về xây dựng

– Tham luận của các doanh nghiệp về tình hình sản xuất và tiêu thụ vật liệu  tại Việt Nam.

Các bài viết khác

Những bình luận ​​đóng .

Top